När data blir till guld

Published on

Jonas Ander

Jonas Ander
VD
+46 8 534 815 74

Informationsflödet på Internet accelererar. Varje minut publiceras t ex över tre miljoner Facebook-uppdateringar. Alla aktiviteter lämnar spår och mängden användardata ökar också exponentiellt. Vissa experter hävdar att 90 procent av all data som någonsin producerats, är mindre än två år gammal.

Dessa data kan användas i marknadsföringssammanhang. Datadriven marknadsföring handlar om insikter och beslut baserade på realtidsdata om kundernas beteende samt om att hitta korrelationer till befintlig data från t ex egna CRM- och supportsystem.

Rätt hanterad, kan datan bli en sedelpress. Insikter kan bidra till att proaktivt lansera rätt erbjudande vid rätt tidpunkt. Slutsatser kan dras om vilka företag som borde ingå i målgruppen. Rekommendationer kan ges om hur en affär lättast stängs.
 

Digital disruption för miljarder

Som en konsekvens av detta har IT-industrins produktflora blivit alltmer inriktad på big data. Salesforce, Oracle, Adobe med flera företag säljer avancerade plattformar som ska hjälpa kunderna i deras strävan att omvandla data till insikter till pengar. I dagarna ger sig också Google in i leken med ”Google Analytics 360 Suite”; en plattform med produkter bland annat för att förstå beteenden, individanpassa budskap och visualisera effekter av marknadsaktiviteter.

Marknaden för datadriven marknadsföring är värd över 200 miljarder dollar (Direct Marketing Association). Det är inte bara mätbarheten och de avancerade insikterna som driver utvecklingen, utan också det faktum att datadriven marknadsföring sänker inträdesbarriärerna för en rad marknader. Vi har bara sett början av hur nystartade företag – i bransch efter bransch – spelar de digitala korten rätt och tar massiva marknadsandelar på bekostnad av mer tungrodda aktörer.

Fragmenterad kunddata

Nya aktörer – utan ett arv av gamla system och felaktig intern kompetens – kan alltså enklare stödja och dra slutsatser av kundernas köpprocess på rätt från start. Hos ”etablerade bolag” är kunddatan ofta fragmenterad – den ligger i silos och följer inte de olika faserna i en köpresa. Ett annat hinder är att olika avdelningar arbetar med olika budgetkrav, tidshorisonter och rutiner. Sammantaget skapas en situation där kunderna upplever att företaget inte kommunicerar med samma insikter i den fysiska butiken som i kundtjänsten eller e-handelsbutiken – vilket naturligtvis är förödande för varumärkesupplevelse, återköp och kundlojalitet.
 

Hur kan du skapa en datadriven strategi?

Jag och min kollega Mathias höll ett föredrag i veckan om just datadriven marknadsföring på Wednesday Relations event B2B Integrated Sales and Marketing Day. Som avslutning levererade vi några handfasta råd kring hur data kan hanteras - oavsett om du representerar en start-up eller ett mer traditionellt företag. Du är välkommen att ta del av materialet här.

Se på Slideshare: Data- & Analysdriven marknadsföring B2B

/Jonas

comments powered by Disqus

Prova en marketing automation demo

Upptäck hur du kan generera leads i digitala kanaler

Testa demo nu

Kategorier

Nöjda kunder

Boka ett möte

Kul att du är vill träffa oss! Vänligen fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så fort vi kan.

Stäng

Tack så mycket! Vi hör av oss till dig så snabbt vi kan

Stäng